Log in | No account? Register!

Killing statistics

Check the total amount of times a monster or a player was killed on every gameworld yesterday and in the last 7 days.
Yesterday Last 7 days
Gameworld Killed players Killed by players Killed players Killed by players
Amera 400 178,002 3,309 2,501,300
Antica 2,410 1,112,187 14,820 7,967,933
Astera 359 288,320 2,099 3,299,644
Aurera 171 233,562 1,426 1,644,449
Aurora 171 146,394 1,174 1,053,450
Bellona 539 399,914 4,168 3,202,985
Calmera 272 282,409 1,821 3,410,303
Calva 79 61,888 982 549,371
Calvera 195 102,118 1,701 1,149,647
Candia 241 358,259 1,139 2,721,641
Celesta 301 482,712 1,538 3,577,004
Chrona 145 180,346 1,137 2,085,440
Danera 893 217,129 9,096 2,775,394
Dolera 304 149,886 3,347 1,863,032
Efidia 473 293,580 3,190 2,553,551
Eldera 527 247,531 3,263 3,504,640
Fidera 221 261,868 1,292 3,612,469
Fortera 840 227,238 6,858 2,851,917
Garnera 1,365 275,329 4,198 3,028,551
Guardia 313 457,445 1,516 3,424,226
Harmonia 440 436,489 1,705 3,246,194
Honera 346 260,383 1,707 3,406,702
Hydera 219 141,175 1,889 2,072,887
Inferna 496 250,309 2,706 1,936,686
Iona 273 200,874 1,548 1,522,056
Irmada 855 306,638 3,272 2,709,773
Julera 296 180,491 2,201 2,245,369
Justera 237 148,213 2,029 2,779,340
Kenora 370 324,213 1,966 2,362,067
Kronera 279 193,184 2,015 2,539,079
Luminera 374 352,494 2,040 3,925,090
Magera 227 246,535 1,262 2,898,581
Menera 235 253,423 1,545 2,947,300
Morta 1,376 989,859 8,871 7,403,269
Mortera 281 149,104 2,177 2,519,435
Neptera 209 173,326 2,095 2,643,054
Nerana 237 397,261 1,078 3,039,440
Nika 305 299,779 1,811 2,141,240
Olympa 155 318,231 1,037 2,470,019
Pacera 290 259,383 1,723 3,208,790
Premia 313 172,627 2,477 1,478,759
Pythera 290 155,128 2,448 2,697,798
Quilia 166 168,254 943 1,341,713
Refugia 300 503,571 1,529 4,080,078
Rowana 992 559,523 8,616 4,416,710
Secura 429 607,247 2,188 4,644,689
Shivera 470 248,031 7,207 3,090,658
Silvera 280 167,761 2,115 2,649,016
Solera 640 244,833 6,485 3,360,166
Thera 348 235,394 2,779 2,964,491
Umera 559 200,530 4,368 2,413,489
Unitera 210 254,045 1,472 3,020,279
Xantera 171 120,124 2,285 2,010,263
Yanara 372 299,103 1,972 2,574,900
Zanera 934 229,613 7,374 2,424,604