Log in | No account? Register!

Killing statistics

Check the total amount of times a monster or a player was killed on every gameworld yesterday and in the last 7 days.
Yesterday Last 7 days
Gameworld Killed players Killed by players Killed players Killed by players
Amera 242 232,983 2,114 1,738,472
Antica 1,626 1,520,653 14,080 6,950,531
Astera 218 523,488 1,596 3,504,284
Aurera 127 85,397 1,585 626,640
Aurora 36 86,025 623 534,452
Bellona 167 333,927 1,768 2,436,414
Calmera 154 485,334 974 2,893,979
Calva 28 64,786 282 330,889
Calvera 71 262,772 539 1,556,821
Candia 103 379,362 760 2,944,463
Celesta 114 518,113 927 3,663,529
Chrona 75 193,502 630 1,278,360
Danera 994 260,394 4,421 1,784,533
Dolera 215 123,022 1,084 721,451
Efidia 2,033 288,038 3,335 2,051,084
Eldera 481 517,966 3,766 3,373,735
Fidera 150 511,988 1,219 2,992,838
Fortera 676 348,516 8,032 2,537,434
Garnera 638 287,105 3,851 1,999,463
Guardia 138 467,506 1,079 3,540,338
Harmonia 133 481,048 1,002 3,478,687
Honera 149 435,931 978 3,024,928
Hydera 169 230,466 3,148 1,415,019
Inferna 221 241,787 1,962 1,516,736
Iona 118 306,028 795 2,113,742
Irmada 146 332,520 1,436 2,257,837
Julera 663 293,663 4,046 1,855,305
Justera 664 263,980 4,217 1,636,952
Kenora 559 348,060 4,505 2,618,679
Kronera 169 241,025 1,220 1,395,053
Luminera 202 545,378 1,235 3,426,808
Magera 91 311,916 580 2,230,345
Menera 186 492,969 932 3,013,315
Morta 479 841,697 5,080 5,725,691
Mortera 384 356,128 1,807 2,038,988
Neptera 117 229,166 1,029 1,685,597
Nerana 93 410,835 751 3,010,236
Nika 191 183,777 1,476 1,307,202
Olympa 106 362,752 678 2,551,460
Pacera 144 441,098 939 2,963,506
Premia 45 130,395 337 1,062,338
Pythera 404 409,270 1,837 2,394,386
Quilia 67 235,888 502 1,441,520
Refugia 167 533,866 1,063 3,927,856
Rowana 531 446,047 3,789 3,126,093
Secura 207 759,854 1,354 5,309,873
Shivera 391 251,440 4,342 1,677,407
Silvera 158 202,372 1,382 1,469,393
Solera 482 306,777 4,452 2,116,734
Thera 155 293,556 2,000 2,107,395
Umera 245 213,535 2,036 1,408,006
Unitera 143 337,111 845 2,322,051
Xantera 166 314,176 999 2,161,813
Yanara 288 366,773 1,297 2,414,736
Zanera 262 196,296 2,010 1,423,810