Log in | No account? Register!

Killing statistics

Check the total amount of times a monster or a player was killed on every gameworld yesterday and in the last 7 days.
Yesterday Last 7 days
Gameworld Killed players Killed by players Killed players Killed by players
Amera 347 461,481 2,322 3,127,852
Antica 1,662 1,469,902 13,573 11,160,260
Astera 195 604,548 1,535 4,336,144
Aurera 137 203,250 1,118 1,588,925
Aurora 172 139,453 910 1,146,199
Bellona 578 522,857 2,794 3,968,801
Calmera 148 621,126 1,252 4,857,206
Calva 169 162,812 1,306 1,314,767
Calvera 86 412,276 487 2,843,321
Candia 129 581,888 1,092 4,311,242
Celesta 274 685,423 1,255 5,173,799
Chrona 200 331,846 1,092 2,391,382
Danera 840 522,605 5,582 3,700,817
Dolera 435 269,715 1,888 2,069,392
Efidia 302 441,665 2,234 3,402,817
Eldera 652 799,864 5,072 5,279,143
Fidera 103 628,589 777 4,236,643
Fortera 683 464,721 4,613 3,542,578
Garnera 433 490,605 4,162 3,390,267
Guardia 131 620,878 1,014 3,906,052
Harmonia 178 642,824 1,180 4,634,966
Honera 99 597,562 812 4,415,867
Hydera 130 433,189 1,914 3,105,987
Inferna 1,200 516,191 5,674 3,472,681
Iona 274 307,743 1,373 2,005,069
Irmada 273 517,537 2,445 3,785,470
Julera 1,549 462,538 4,805 2,736,419
Justera 307 433,732 2,343 3,340,070
Kenora 224 410,158 1,624 2,734,262
Kronera 223 453,687 1,728 3,322,564
Luminera 130 729,977 1,225 5,212,464
Magera 81 588,563 775 3,774,383
Menera 128 581,268 938 4,230,498
Morta 1,079 1,526,586 8,605 10,876,947
Mortera 369 574,768 2,162 4,022,783
Neptera 136 426,330 2,230 3,012,590
Nerana 79 536,552 700 3,774,701
Nika 257 406,498 1,572 2,968,031
Olympa 140 594,103 865 4,021,431
Pacera 112 539,823 888 3,678,001
Premia 99 276,991 1,979 1,969,012
Pythera 350 624,701 2,614 4,210,679
Quilia 243 298,913 4,126 2,256,926
Refugia 159 722,346 1,156 5,406,805
Rowana 750 734,710 9,009 5,349,490
Secura 279 920,692 1,895 6,754,939
Shivera 1,204 566,809 6,308 3,981,128
Silvera 362 588,104 2,183 4,518,759
Solera 460 648,701 2,948 4,061,408
Thera 231 654,427 1,741 4,576,782
Umera 279 475,988 2,511 3,246,274
Unitera 108 499,530 733 3,470,514
Xantera 204 546,521 1,317 3,717,217
Yanara 176 517,275 1,555 3,554,240
Zanera 385 426,882 2,989 3,130,792