Log in | No account? Register!

Killing statistics

Check the total amount of times a monster or a player was killed on every gameworld yesterday and in the last 7 days.
Yesterday Last 7 days
Gameworld Killed players Killed by players Killed players Killed by players
Amera 422 209,901 3,626 1,487,650
Antica 1,511 827,465 12,121 6,400,276
Astera 125 343,619 952 2,589,020
Aurera 289 91,159 1,326 803,922
Aurora 113 72,785 696 499,018
Bellona 136 182,509 1,250 1,317,696
Calmera 109 271,884 730 1,909,702
Calva 5 1,991 83 47,374
Calvera 10 38,787 84 341,339
Candia 72 311,682 707 2,480,859
Celesta 90 332,678 715 2,479,905
Chrona 53 26,333 304 200,349
Danera 82 79,258 684 615,115
Dolera 33 21,313 368 167,325
Efidia 156 154,866 1,259 1,179,959
Eldera 62 63,632 836 437,847
Fidera 66 286,999 653 2,110,947
Fortera 1,210 254,341 7,371 2,025,974
Garnera 1,376 235,046 7,678 1,718,351
Guardia 65 294,447 649 2,284,079
Harmonia 97 328,568 840 2,505,342
Honera 65 301,371 661 2,331,102
Hydera 69 111,730 674 776,973
Inferna 39 47,108 493 358,097
Iona 88 132,748 665 939,319
Irmada 95 115,534 721 883,500
Julera 120 155,791 1,003 1,051,885
Justera 98 116,998 788 906,529
Kenora 844 214,140 4,585 1,522,366
Kronera 100 119,088 851 893,416
Luminera 96 331,548 837 2,531,317
Magera 68 153,491 415 1,105,792
Menera 85 286,577 650 2,203,702
Morta 112 135,795 1,521 937,444
Mortera 83 74,253 815 493,987
Neptera 28 77,688 325 591,261
Nerana 62 276,491 615 2,108,483
Nika 64 136,170 951 1,079,718
Olympa 66 220,184 553 1,579,339
Pacera 136 373,667 1,150 3,718,205
Premia 1,374 122,349 4,786 878,011
Pythera 172 147,278 1,174 1,055,231
Quilia 31 48,051 939 414,249
Refugia 112 368,497 920 2,986,406
Rowana 247 210,789 1,904 1,584,995
Secura 158 538,722 1,207 4,249,816
Shivera 689 238,712 6,784 1,593,621
Silvera 195 138,955 826 1,005,044
Solera 593 236,109 3,757 1,756,870
Thera 182 155,908 895 1,025,329
Umera 327 186,904 1,661 1,270,328
Unitera 101 277,419 759 1,975,205
Xantera 109 132,722 1,420 1,002,393
Yanara 132 143,416 868 1,311,789
Zanera 681 158,955 3,416 1,122,619