Log in | No account? Register!

Killing statistics

Check the total amount of times a monster or a player was killed on every gameworld yesterday and in the last 7 days.
Yesterday Last 7 days
Gameworld Killed players Killed by players Killed players Killed by players
Amera 395 323,111 3,617 2,108,488
Antica 1,422 861,912 10,284 6,034,308
Astera 188 629,722 1,561 4,102,662
Aurera 152 101,934 763 621,027
Aurora 57 101,156 658 779,265
Bellona 145 322,941 978 2,319,899
Calmera 142 468,998 1,062 3,221,734
Calva 31 59,532 326 407,375
Calvera 281 299,293 1,092 1,913,697
Candia 76 369,085 648 2,878,688
Celesta 127 491,108 932 3,474,528
Chrona 20 91,545 244 683,283
Danera 147 312,384 1,413 2,150,864
Dolera 145 78,816 842 547,119
Efidia 137 402,805 1,909 2,911,521
Eldera 319 662,682 1,964 3,902,445
Fidera 118 470,521 765 3,249,238
Fortera 865 562,200 7,570 3,688,048
Garnera 578 216,312 7,154 1,550,068
Guardia 98 300,912 831 2,149,543
Harmonia 113 502,155 1,119 3,461,898
Honera 124 344,412 830 2,377,265
Hydera 144 281,945 1,551 1,988,553
Inferna 71 166,209 730 1,079,073
Iona 82 280,586 1,100 2,158,345
Irmada 202 343,956 1,588 2,421,177
Julera 741 493,777 4,475 3,227,572
Justera 1,224 448,587 6,356 2,892,704
Kenora 694 464,015 4,638 2,955,063
Kronera 158 380,820 1,647 2,414,670
Luminera 170 523,925 1,227 3,773,564
Magera 68 321,447 594 2,235,152
Menera 102 454,883 820 3,279,251
Morta 137 422,936 1,929 2,970,987
Mortera 159 504,870 1,145 3,217,677
Neptera 105 321,033 837 2,165,992
Nerana 106 405,821 775 3,373,579
Nika 136 311,855 978 2,054,833
Olympa 88 394,027 1,117 2,683,824
Pacera 130 484,457 992 3,343,866
Premia 80 148,041 2,049 938,589
Pythera 181 418,095 1,347 2,949,379
Quilia 70 197,880 371 1,175,195
Refugia 101 572,151 822 4,005,335
Rowana 239 223,410 4,378 1,581,690
Secura 150 648,139 1,117 5,062,695
Shivera 892 445,168 4,256 2,874,720
Silvera 150 384,991 1,131 2,694,066
Solera 431 454,651 3,750 2,942,382
Thera 221 508,575 2,115 3,240,351
Umera 183 316,551 1,761 2,168,047
Unitera 82 452,141 843 3,071,619
Xantera 134 521,032 1,685 3,607,479
Yanara 128 358,112 897 2,615,987
Zanera 327 302,243 2,240 2,025,203