Log in | No account? Register!

Killing statistics

Check the total amount of times a monster or a player was killed on every gameworld yesterday and in the last 7 days.
Yesterday Last 7 days
Gameworld Killed players Killed by players Killed players Killed by players
Amera 228 224,417 2,161 2,017,112
Antica 1,177 802,864 10,918 8,444,422
Astera 169 350,891 1,121 3,082,982
Aurera 107 82,789 1,698 830,216
Aurora 59 56,148 1,632 706,287
Bellona 304 244,489 2,402 2,839,177
Calmera 109 279,637 912 2,921,576
Calva 49 36,793 254 722,869
Calvera 130 102,062 648 1,349,876
Candia 145 323,968 1,517 2,948,939
Celesta 121 412,012 1,076 4,000,867
Chrona 173 98,826 1,519 1,593,813
Danera 1,070 205,673 7,403 2,146,160
Dolera 160 73,946 1,457 997,268
Efidia 281 221,221 2,433 2,645,834
Eldera 383 303,295 3,189 3,755,774
Fidera 172 330,304 799 3,152,563
Fortera 555 213,817 6,911 2,333,265
Garnera 529 175,112 5,962 2,191,346
Guardia 149 390,335 1,565 3,870,296
Harmonia 118 384,672 1,148 3,768,641
Honera 101 288,493 770 2,901,717
Hydera 105 127,877 724 1,798,659
Inferna 221 163,611 3,331 2,215,255
Iona 115 177,691 1,651 1,763,941
Irmada 480 240,290 3,679 2,717,125
Julera 1,118 166,520 6,900 2,121,969
Justera 173 138,526 1,503 1,958,604
Kenora 297 255,930 2,149 2,774,555
Kronera 265 148,270 1,364 2,043,745
Luminera 118 341,280 1,068 3,402,763
Magera 57 232,531 576 2,487,434
Menera 83 294,148 821 3,304,418
Morta 465 581,205 5,888 8,745,408
Mortera 496 133,743 2,757 2,370,410
Neptera 106 199,614 1,775 2,225,326
Nerana 84 340,541 718 3,264,961
Nika 229 159,391 1,255 1,998,289
Olympa 108 255,164 745 2,670,272
Pacera 111 281,912 875 2,800,084
Premia 32 64,393 256 1,282,074
Pythera 299 233,987 1,819 3,031,337
Quilia 45 107,807 1,289 1,118,953
Refugia 115 444,882 938 4,179,018
Rowana 941 273,357 6,122 3,812,018
Secura 202 577,630 1,646 5,657,790
Shivera 271 225,153 5,232 2,448,859
Silvera 181 146,474 2,284 2,102,025
Solera 296 210,667 2,389 2,650,501
Thera 163 160,429 1,264 2,466,964
Umera 181 150,524 1,820 1,780,664
Unitera 252 250,427 974 2,552,175
Xantera 156 137,376 2,302 2,194,837
Yanara 78 288,168 1,286 2,855,315
Zanera 295 163,471 2,352 2,016,704